Kollega-kaffe

Hvad er kollega-kaffe?

Det uformelle kollegiale møde kan noget, som vi i FDD tror på værdien af. Derfor tager vi nu initiativ til, at vi som dramaturger kan mødes med vores kolleger og fagfæller, for at vende faglige og organisatoriske udfordringer og problemstillinger. Vi glæder os til at byde jer alle på kollegakaffe! Bestyrelsen har i dette efterår fundet to emner, som vi til en start synes, at det kunne være spændende at vende over en kop kaffe. Herefter er vores håb, at vores medlemmer har lyst til at byde ind med oplæg, til hvad i går og grubler over, og har lyst til at vende i et trygt, fagligt plenum. 

#3 Hvad skal vi arbejde for?
 

13. marts 2022 kl. 12.00-13.30 i.f.m. Generalforsamling, på

Forsøgsstationen

Forinden vi går i gang med generalforsamlingen afholder vi samme dag, samme sted, det sociale fagarrangement KOLLEGA-KAFFE. Her vil et par af bestyrelsens medlemmer fortælle om vores arbejde i bestyrelsen, herunder fortælle om de branchenetværk vi er en del af, og vores indsatser. 

 

Vi vil invitere både kommende og nuværende medlemmer til dialog om, hvad bestyrelsen bør arbejde for de næste år. 

 

Det vil også være muligt at hilse på hinanden over en kop Forsøgsstations-kaffe eller -te. Vi håber på at se dig.

#2 Hvad laver en dramaturg så egentlig? 

15. november 2020 kl. 11.00-13.00 på Forsøgsstationen

Et spørgsmål de fleste af os nok har fået op til flere gange. Det er ikke altid helt let at forklare en udenforstående, men man gør jo forsøget. Men hvornår har du sidst talt med en kollage om det? Altså hvad i laver? Og ikke laver? Og gerne ville lave? Og laver, men måske egentlig ikke har lyst til, eller føler jer klædt på til? Til denne omgang kollegakaffe skal det handle om det dramaturgiske arbejde helt hands on – hvad laver vi egentlig, når vi går på arbejde?

 

Det kan eks. handle om: Hvordan bringer du dine kompetencer i spil, hvem samarbejder du med? Hvordan? Hvad gør vi, hvad gør vi ikke, hvad er der behov for?

#1 Hvem sætter pris på en dramaturg?

27. september 2020 kl. 11.00-13.00 på Forsøgsstationen

Hvordan ligger landet egentlig i dramaturgens ansættelses-forhold og lønninger? Ikke på papiret, men i de helt konkrete enkelte tilfælde? Mange arbejder uden overens-komster eller anden form for sikkerhedsnet. Trods det oplever vi, at det fortsat kan være tabuiseret at tale åbent om løn og ansættelsesvilkår. Vi mener, at det er vigtigt at få aftabuiserer deemner og vil med dette kaffemøde sætte rammerne for en fælles fordomsfri samtale, hvor vi kan blive klogere på vores arbejdsvilkår og diskuterer, hvad vi sammen kan gøre, for at fremme dem. 

 

Det kan eks. handle om: Ansættelsesforhold, overenskom-ster, lønforhandling – hvordan prissætter du dig selv. Hvordan lønforhandler du – og med hvem? Er der et mellemled, eller foregår forhandlingerne direkte med de involverede kunstnere. 

Foreningen af danske dramaturger siden 1990