Kollega-kaffe

Hvad er kollega-kaffe?

Det uformelle kollegiale møde kan noget, som vi i FDD tror på værdien af. Derfor tager vi nu initiativ til, at vi som dramaturger kan mødes med vores kolleger og fagfæller, for at vende faglige og organisatoriske udfordringer og problemstillinger. Vi glæder os til at byde jer alle på kollegakaffe! Bestyrelsen har i dette efterår fundet to emner, som vi til en start synes, at det kunne være spændende at vende over en kop kaffe. Herefter er vores håb, at vores medlemmer har lyst til at byde ind med oplæg, til hvad i går og grubler over, og har lyst til at vende i et trygt, fagligt plenum. 

#3 Hvad skal vi arbejde for?
 

NB nyt tidspunkt følger. 


Vi har udskudt dette kollega-kaffe arrangement, så flere af jer, har mulighed for at deltage.- Vi arbejder på en ny dato i begyndelsen af det nye år.
Vi beklager ulejligheden.
 
KH Bestyrelsen

Kom med til jule-kollega-kaffe søndag d. 14. november kl. 14-16 med æbleskiver, gløgg, kaffe og andre varme drikke. 

 

Denne gang vil et par af bestyrelsens medlemmer inddrage jer i nogle af de initiativer, som vi har i støbeskeen. Vi vil blandt andet fortælle om de netværk vi sidder i, hvorfor og hvad det betyder for dig som medlem. Vi vil orientere om de arbejdsgrupper, som vi har dannet i bestyrelsen, og hvordan du kan være med til at skabe en forening, der giver mening for dig. Og så vil vi selvfølgelig åbne snakken op for jeres input, tanker og ønsker til FDD fremadrettet.

 

Julen nærmer sig, og derfor er det tilladt at drømme stort. Derfor runder vi af med at lave en fælles ønskeliste over de største ønsker for, hvordan vi som din forening kan skabe den bedste fremtid for danske dramaturger, og hvordan vi kan gøre det mere attraktivt at være medlem af foreningen. 

#2 Hvad laver en dramaturg så egentlig? 

15. november 2020 kl. 11.00-13.00 på Forsøgsstationen

Et spørgsmål de fleste af os nok har fået op til flere gange. Det er ikke altid helt let at forklare en udenforstående, men man gør jo forsøget. Men hvornår har du sidst talt med en kollage om det? Altså hvad i laver? Og ikke laver? Og gerne ville lave? Og laver, men måske egentlig ikke har lyst til, eller føler jer klædt på til? Til denne omgang kollegakaffe skal det handle om det dramaturgiske arbejde helt hands on – hvad laver vi egentlig, når vi går på arbejde?

 

Det kan eks. handle om: Hvordan bringer du dine kompetencer i spil, hvem samarbejder du med? Hvordan? Hvad gør vi, hvad gør vi ikke, hvad er der behov for?

#1 Hvem sætter pris på en dramaturg?

27. september 2020 kl. 11.00-13.00 på Forsøgsstationen

Hvordan ligger landet egentlig i dramaturgens ansættelses-forhold og lønninger? Ikke på papiret, men i de helt konkrete enkelte tilfælde? Mange arbejder uden overens-komster eller anden form for sikkerhedsnet. Trods det oplever vi, at det fortsat kan være tabuiseret at tale åbent om løn og ansættelsesvilkår. Vi mener, at det er vigtigt at få aftabuiserer deemner og vil med dette kaffemøde sætte rammerne for en fælles fordomsfri samtale, hvor vi kan blive klogere på vores arbejdsvilkår og diskuterer, hvad vi sammen kan gøre, for at fremme dem. 

 

Det kan eks. handle om: Ansættelsesforhold, overenskom-ster, lønforhandling – hvordan prissætter du dig selv. Hvordan lønforhandler du – og med hvem? Er der et mellemled, eller foregår forhandlingerne direkte med de involverede kunstnere. 

Foreningen af danske dramaturger siden 1990