Vejledende lønoversigt for dramaturgisk arbejde

Løn og ansættelse 

FDDs bestyrelse har udarbejdet en vejledende lønoversigt for at hjælpe danske, professionelle dramaturger til bedre løn- og ansættelsesforhold. Oversigtens hensigt er at være et hjælpende redskab, som eksempelvis kan anvendes forud for en lønforhandling.  

 
En dramaturgs arbejde

Dramaturgisk arbejde falder ind under to former:

 

 • Manuskript-/konceptudvikling og tilknytning til prøveforløbet. 

 

 • Manuskript-/konceptudviklingen indbefatter research, indsnævring af temaer, figurarbejde, valg af fortælleform, bearbejdning af tekst osv. Arbejdet er det samme, hvad enten der arbejdes med et færdigt manuskript (f.eks. en klassiker), manuskriptudvikling eller et koncept uden en skrevet tekst. 

 

Tilknytning til prøveforløbet drejer sig om, hvordan materialet bliver omsat scenisk. Udover arbejdet fra manuskript-/konceptudvikling kan det være strygninger, gennemarbejdning af enkelte scener, tilpasning af iscenesættelsesidéer, ligesom dramaturgen kan være garant for det overordnede overblik, så de andre kunstneriske medarbejdere kan springe ud på dybere vand.  

 
En dramaturgs løn  

Dramaturger fungerer hovedsageligt som samarbejdspartner for instruktører og dramatikere. Dramaturgen arbejder normalt som konsulent eller rådgiver, der således kan knyttes til projekter i forskellig grad. Mange arbejder freelance.

 

Almene takster

Månedsløn: En typisk månedsløn for dramaturger ligger fra ca. 30.000 kr. og opefter, hertil kommer feriepenge og pension

 

Manuskript-/konceptudvikling (til og med læseprøven): 

 • 1 månedslønning samt feriepenge og pension

 

Manuskript-/konceptudvikling og delvis tilknytning til prøveforløbet:

 • 2 månedslønninger samt feriepenge og pension

 

Manuskript-/konceptudvikling og fuld tilknytning til prøveforløbet:

 • 3 månedslønninger samt feriepenge og pension

 

Enkeltvise manuskriptkonsultationer:

 • 4.500 kr. pr gang

 

Konsultation i forbindelse med gennemspilninger:

 • Ca. 1000 kr. pr gang

 

Tv- og filmbranche-takster

Enkeltvise manuskriptkonsultationer på treatment/manuskript op til 60 sider (korte formater):

 • 3500 kr.

 

Enkeltvise manuskriptkonsultationer på treatment/manuskript op til 100 sider (spillefilm):

 • 5000 kr.

 

Dagstakst for enkeltstående dage i manuskriptudviklingsforløb:

 • 2500 kr.

 

Ugetakst for manuskriptudviklingsforløb:

 • 10.000 kr.

 

Månedsløn AC overenskomst (se lønstatistik hos Dansk Magisterforening):

 • Typisk mellem 30.000-35.000 kr. + pension og feriepenge alt efter anciennitet og ansvar
 
Vejledende udregning af timeløn

Netto timeløn (se lønstatistik hos Dansk Magisterforening) + 12,5% (feriepenge) + 9-15% (pension)

 

Lønforhandling

Har du spørgsmål om lønforhandling, kan anbefaler vi at du kontakter Dansk Magisterforening  på tlf: 38 15 67 01.

Har du en kommentar til løn-vejledningen, vil vi meget gerne høre den. Send os en mail på info@dramaturgerne.dk med din kommentar.

Foreningen af danske dramaturger siden 1990