Velkommen

Foreningen af Danske Dramaturger (FDD) et landsdækkende netværk for dramaturger inden for fagområderne teater, film, tv, radio, journalistik og multimedier. Det er således ikke en fagforening, og den har ingen fast adresse, men følger formanden. FDD’s nuværende bestyrelse består af fem medlemmer og to suppleanter. Foreningen har ca. 80 medlemmer.

AKTUELLE ARRANGEMENTER

Søndag den 5.03.23

Kollega-kaffe // Dramaturgens rolle – i går, i dag og i morgen
Dramaturgens rolle i en nutidig kontekst

I forbindelse med vores generalforsamling, inviterer vi til andet arrangement af Dramaturgens rolle – i går, i dag og i morgen”, vores fejring af 300året, i kollega-kaffe regi. Denne gang med fokus på dramaturgens rolle i en nutidig kontekst.

 

Mere information om indholdet af dagen kommer i indgangen af det nye år. Du kan forvente at det bliver en hyggelig dag med oplæg og samtale relevant for vores hverv som dramaturger.  Vi sørger for kaffe og te, mm.

 

Som medlem af FDD har du gratis adgang til vores arrangementer.

 

Hvor: Bliver meldt ud tættere på datoen

 

Tilmeld dig: Informationer kommer tættere på datoen

 

 

søndag den 5.03.23

Ordinær Generalforsamling
 

Den 5. marts inviterer vi alle medlemmer af FDD til foreningens ordinære generalforsamling, der i år kommer til at foregå i Aarhus

 

Under generalforsamlingen vil der blive talt om, hvad foreningen har arbejdet på det sidste år og der vil være valg til bestyrelsen. På valg er Rasmus Lyngkjær Pedersen, Ditte Bladt-Hansen og Camilla Fjellerad. 

 

Før generalforsamlingen vil der blive afholdt kollega-kaffe på samme lokation, med emnet dramaturgens rolle i en nutidig kontekst. Her vil der være oplæg og debat om vores faglighed og funktion i det aktuelle kulturliv. 

 

Det er kun betalende medlemmer af Foreningen af Danske Dramaturger der kan stemme til generalforsamlingen, men vi er åbne for nysgerrige deltagere. 

 

Hvor: Bliver meldt ud tættere på datoen

 

Tilmed dig: Informationer kommer tættere på datoen

 

FORENINGEN AF DANSKE DRAMATURGER SIDEN 1990