Foreningen for Dramaturger i Danmark

FDD blev stiftet den 17. februar 1990 og har siden været et landsdækkende netværk for dramaturger inden for fagområderne teater, film, tv, radio, journalistik og multimedier. Foreningens hensigt er at fremme det dramaturgiske arbejde og dramaturgers vilkår i branchen.

FDD er organiseret som en forening. Det vil sige, at medlemmerne én gang årligt indkaldes til ordinær generalforsamling, hvor bl.a. bestyrelsens arbejde bedømmes, fokusemner diskuteres, nye bestyrelsesmedlemmer vælges ind og eventuelle vedtægtsændringer besluttes. 

FDD drives som netværk. Det betyder, at bestyrelsen har ansvaret for den almene drift, mens medlemmerne er med til at forme foreningen, dens standarder og aktivitetsniveau.

Netværket er tænkt som stedet, hvor du kan:

  • Udveksle erfaringer, viden, idéer og tvivl med kolleger i ind- og udland 
  • Formidle dine projekter og arrangementer 
  • Blive inspireret af dine kollegers arbejde og forskning 
  • Finde oplysninger om andres projekter og arrangementer 
  • Blive synlig for potentielle samarbejdspartnere og arbejdsgiver

FORENINGSÅRET 2024 ER GRATIS – TILMELD DIG NEDENFOR

Bliv medlem

X