Velkommen

Foreningen for Dramaturger i Danmark (FDD) et landsdækkende netværk for dramaturger inden for fagområderne teater, film, tv, radio, journalistik og multimedier. Det er således ikke en fagforening, og den har ingen fast adresse. 

AKTUELLE ARRANGEMENTER

GENERALFORSAMLING

Søndag d. 10 marts 2024 kl. 13.00-15.00, online.

Generalforsamlingen er åben for alle, medlem eller ej, og er en mulighed for, at du både kan få indblik i bestyrelsens arbejde og være med til sætte retningen for FDDs fremtid og dermed skabe de bedste vilkår for dramaturger i Danmark - både som nyuddannet, freelancer, arbejdsløs, fastansat og alt derimellem.

NY BESTYRELSE
Til generalforsamlingen skal en ny bestyrelse vælges, og kursen for det kommende arbejde igangsættes. Kun medlemmer kan stemme, men alle er velkomne til mødet. Er du interesseret i at læse nærmere om hvad FDD står får, blive medlem og dermed også sikre dig stemmeret, kan du følge dette link.


STIL OP TIL BESTYRELSEN
Kontakt info@dramaturgerne.dk hvis du har spørgsmål til bestyrelsens arbejde eller ønsker at stille op som bestyrelsesmedlem. Du bedes til generalforsamlingen have formet et par sætninger om, hvorfor du ønsker at stille op, og hvad du gerne vil bidrage med til bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmer vælges ind 2 år. Suppleanter vælges ind 1 år.

TILMELDING 
For at deltage skal du bare sende os en mail på info@dramaturgerne.dksenest d. 9. marts. 

Så sender vi dig et link retur.
Log gerne på i god tid, et kvarter før. 


 

 

Bestyrelsens årsberetning for 2023

Kære medlem 
Bestyrelsens beretning er i år lidt anderledes end hidtil, og vi håber, at I vil give jer tid til at læse det hele igennem. Udover at berette om årets gang kommer vi også med en stærk opfordring, som kræver din deltagelse for at sikre FDD’s fremtid. 
Siden generalforsamlingen 2023 har Foreningen for Dramaturger i Danmark et begivenhedsrigt og refleksionsbåret år, hvor foreningens identitet og værdi har været i fokus. På generalforsamlingen, d. 5. marts 2023, skiftede vi navn til Forening for Dramaturger i Danmark (fortsat under forkortelsen FDD). Navneændringen skulle markere starten på en ny epoke i foreningens arbejde, hvor vi ville fokusere vores kræfter inden for tre fokusområder:

Brobygning – hvor fokus skulle være på de kommende og nye dramaturger, deres rammer og overgangen fra studie til professionel praksis.

Kulturpolitisk mandat 
– hvor fokus skulle være at styrke vores stemme i de rette kulturpolitiske sammenhænge. Herunder at have en stemme i relevante råd og udvalg, Dansk Kunstnerråd m.fl.

Fagfællesskab og -forståelse 
– hvor fokus skulle være på de praktiserende dramaturger og deres arbejdsrammer. Her ville vi fortsat skabe tiltag for dramaturgers vidensdeling -også med andre fagligheder. Ligeledes var ambitionen at indsamle viden om dramaturgens arbejdsforhold i det danske scenekunstlandskab.

I foråret fik vi søsat de første projekter under vores nye fokusområder. Vi samarbejdede i juni med Aarhus Universitet, da de var vært for konferencen "The European Association for the Study of Theatre and Performance (EASTAP)", som blev afholdt i samarbejde med den bi-årlige ILT festival. Med oplæg fra over 150 scenekunstnere og -forskere blev der trukket en masse spændende tråde. Vi er stolte over at have taget del i et inspirerende arrangement som dette, der skabte rum for samtale mellem artister og forskere, var mødested for teaterfolk fra hele verden, og gav plads til at nye og studerendes stemmer kunne blive hørt på lige fod med fagfæller som har været i feltet i årtier.

Også i juni afholdte FDD brobygningsarrangementet “Fra studieliv til arbejdsliv” på Københavns Universitet, hvor deltagerne indgik i en dialog med karriererådgiver Pia Knudsen og dramaturg Louise W. Hassing. De har begge en lang karriere, der strækker sig inden for hvert sit felt, og denne tværfaglighed åbnede op for en spændende dialog med en masse vidensdeling. De primære diskussionsfelter omhandlede dramaturgens synlighed og hvad rollen indebærer. 

Som medlem af Dansk Kunstnerråd (DKR), har foreningen haft indflydelse på hvilke politiske retninger der er mest relevante at skubbe for i Kunsten, samt skabt synlighed for faget ved at være nævnt i de materialer DKR udsender. FDD har en observatør-funktion i fagbladet “Peripeti”’s redaktion. De laver et fagvigtigt arbejde med at synliggøre aktuelle dramaturgiske vinkler. Begge steder ønsker vi fortsat, at FDD deltager i, bidrager til og støtter op.

Vi har gentaget vores samarbejde med vækstlagsfestivalen ”Vildskud”, hvor vi i sammenråd med festivalens bestyrelse etablerer kontakt mellem vækstlagsgrupperne og nye dramaturger på konsulentbasis med det formål at fremme dialogen mellem kommende scenekunstnere og -dramaturger.

Udover aktiviteterne ovenfor beskrevet, har vi fortsat beskæftiget os med at finde ind til, hvordan vi kunne gøre foreningen mere værdifuld for medlemmer. I de seneste år siden Corona er medlemstallet faldet fra over 80 medlemmer til 27medlemmer anno 2023.Siden opstarten i 1990 har FDD arbejdet for at skabe bredere synlighed, bedre vilkår og større forståelse for dramaturgers arbejde generelt i (scene)kunstbranchen. Foreningen har handlet som talerør i kulturpolitiske sammenhænge. Foreningen har været repræsentereret i diverse udvalg og derigennem skabt synlighed og kæmpet for anerkendelsen af dramaturgens funktioner. Foreningen har igangsat initiativer for at etablere bro mellem studieliv og erhvervsliv. Ligeledes har foreningen ageret fagfællesskab og skabt rum for vidensdeling, dramaturger imellem -på tværs af scenekunstneriske fagligheder. 

Vi, i bestyrelsen (alle valgt ind fra 2021 og frem) har hver især gjort en indsats for at løfte opgaven, sikre FDD’s synlighed i branchen samt at skabe et meningsfuldt netværk for medlemmerne. Men med det lave medlemstal samt med et lavt fremmøde ved generalforsamlinger og arrangementer taget i betragtning, er det tydeligt for os, at FDD på nuværende tidspunkt ikke lever op til medlemmer og potentielle medlemmers forventning til et meningsfuldt fagfællesskab, der er værd at investere i. 

Det mener vi kalder på en redefinering af formålet med FDD. Derfor har den nuværende bestyrelse besluttet, at årets generalforsamling bliver en grundlæggende statusopgørelse af foreningens videre arbejde og at den siddende bestyrelse derfor også giver bolden videre (dette er for flere bestyrelsesmedlemmers vedkommende før den valgte periodes udløb). Der sker på baggrund af, at i og med, at der kræves en redefinition af foreningens formål, er der også brug for at indsætte en ny bestyrelse, som er valgt på baggrund af dette formål. Vi (bestyrelsen) henstiller til, at det ikke er en opgave for en bestyrelse at afklare. Det kræver medlemmers og interessenters deltagelse at svare på: Hvad er det for en forening, der er brug for til at samle og støtte det dramaturgiske fagfællesskab? 

I yderste konsekvens vil generalforsamlingen føre til en afstemning om foreningens lukning. I dette tilfælde vil foreningens vedtægter § 6. træde i kraft:

§ 6. Foreningens opløsning Foreningen kan opløses ved to på hinanden følgende rettidigt indkaldte generalforsamlinger, hvor der opnås mindst ¾-dels flertal blandt de fremmødte medlemmer for en opløsning af foreningen. Et eventuelt overskud i foreningen går ved opløsningen til et kulturelt formål efter forsamlingens bestemmelser.

Der indkaldes til generalforsamling d. 10. marts 2024 kl. 13.00-15.00. For at appellere til så bred deltagelse som muligt har vi valgt at årets generalforsamling i år afholdes online. Det kræver medlemskab og tilstedeværelse for at kunne afgive sin stemme,men interessenter/ikke-medlemmer er velkomne til at komme med input.

Tilmelding er nødvendig og skal ske til 
info@dramaturgerne.dksenest d. 2. marts 2024. 
Link til onlinemøde vil blive sendt umiddelbart inden mødets afholdelse. 

Vi håber på et stærkt fremmøde.

Venlig hilsen,
Foreningen af Dramaturger i Danmarks bestyrelse,
Sara, Josephine, Rasmus, Anna Sofie, Signe og Ditte

FORENINGEN AF DANSKE DRAMATURGER SIDEN 1990