Om

Foreningen for Dramaturger i Danmark er et landsdækkende netværk for dramaturger inden for fagområderne teater, film, tv, radio, journalistik, og multimedier. Foreningens hensigt er at fremme det dramaturgiske arbejde og kræfterne bag, samt reducere afstande mellem kolleger i et bredt arbejdsfelt.

FDD blev stiftet 17. februar 1990 og har siden været et landdækkende netværk for dramaturger.

Foreningen er organiseret som en forening. Det vil sige, at medlemmerne én gang årligt indkaldes til ordinær generalforsamling, hvor bl.a. bestyrelsens arbejde bedømmes, fokusemner diskuteres, nye bestyrelsesmedlemmer vælges ind og eventuelle vedtægtsændringer besluttes. 

FDD drives som netværk. Det betyder, at bestyrelsen har ansvaret for den almene drift, mens medlemmerne er med til at forme foreningen, dens standarder og aktivitetsniveau. 

Netværket er tænkt som stedet, hvor du kan:

  • Udveksle erfaringer, viden, idéer og tvivl med kolleger i ind- og udland 
  • Formidle dine projekter og arrangementer 
  • Blive inspireret af dine kollegers arbejde og forskning 
  • Finde oplysninger om andres projekter og arrangementer 
  • Blive synlig for potentielle samarbejdspartnere og arbejdsgiver
X