Bestyrelsen

 

Mads Wittrup Andersen

// Forperson

Cand.mag. i Dramaturgi fra Aarhus Universitet. Freelance dramaturg og kreativ producent. Arbejdede som dramaturg på Nørrebro Teater fra 2017-2024.

Emma Kørnøv Bonde

// Næstforperson

Dramaturg på Himmerlands Teater. Læser diplomuddannelse i film- og scenekunstnerisk ledelse ved DDSKS. Cand.mag. i Dramaturgi fra AU i 2018.

// Kasserer

Dramaturgistuderende på Aarhus Universitet. Optaget af teaterpolitik og potentialerne i publikumsudvikling ved kulturel inklusion. 

Maja Ravn Christiansen

// Sekretær

Cand.mag. i Dramaturgi fra Aarhus Universitet i 2018 med speciale i publikumssamtaler. Eventkonsulent hos landsorganisationen Dansk Amatør Teater og Scenekunst.

Ditte Bladt-Hansen

// Bestyrelsesmedlem

Cand.mag. i Dramaturgi fra Aarhus Universitet i 2019 med speciale i virkelighedsteater. Dramaturg på Vendsyssel Teater i Hjørring siden 2020. Tidligere forperson i FDD fra 2022-24.

Emma Hovmøller Buhrkal

// Bestyrelsesmedlem

Cand.mag. i Dramaturgi fra Aarhus Universitet i 2018 med speciale i ledelse af kreative processer. Arbejder på Nordisk Teaterlaboratorium og har erfaring inden for scenekunst, film, musik, festival m.m.

Sia-My Ratkovic

// Bestyrelsesmedlem

Dramaturgistuderende på Aarhus Universitet og beskæftiger sig ved siden af dette med teaterfestivaler og performancekunst.

Louise Thuesen

// Suppleant

Cand.mag. i Teater- og performancestudier fra Københavns Universitet i 2019. Filmdramaturg og researcher med erfaring i udvikling af både serier og spillefilm.

 

Bestyrelsens indsatsområder 2024

  • At fastholde vores arbejde med synliggørelse af foreningen og dramaturgens rolle.
  • At styrke FDD som fagligt forum og aktiv interesseorganisation.
  • At afholde konkrete faglige arrangementer for dramaturger (og studerende).
  • At udvide det dramaturgiske netværk nationalt såvel som internationalt.
  • At fastholde det fagpolitisk arbejde bl.a. i form af høringssvar.
  • Fortsat at samarbejde med Scenekunstens faggrupper.

Bestyrelsen er desuden repræsenteret i Dansk Kunstnerråds repræsentantsskab og som observatør hos Peripeti.

X