Bestyrelsen 21/22

Da bestyrelsen gerne vil have flere arbejdende hænder vedtog generalforsamlingen i 2013, at bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Medlemmer er valgt for en periode på 2 år. Suppleanter for 1 år.

Foto: Henrik Vehring
BARBARA ROUSSET / FORPERSON

Uddannet dramaturg fra Aarhus universitet i 2019 med speciale i dialogskabende scenekunst til børn og unge, med et øget fokus på brugen af rituel dramaturgi. Freelance dramaturg, dramapædagog og underviser med erfaring fra bl.a. Teatret FAIR PLAY, Cantabile 2, DDSKS – Odense og Det Lille Teater.

GRITT ULLDALL-JESSEN / NÆSTFORPERSON

Arbejder som freelance dramaturg og kurator inden for det frie felt. Fast tilknyttet scenekunstgruppen Nydanskeren Jimbuts  Kulturforening. Derudover er hun en del af  festivalledelsen på Det Frie Felts Festival, som hun var med til at etablere i 2014. 

RASMUS LYNGKJÆR / KASSERER

Dramaturgistuderende på Aarhus Universitet. Særligt interesseret i publikumsudviklingens potentialer for kulturel inklusion og har fokus på et teaterpolitisk virke. Har bl.a. været instruktørassistent på Det Kgl. Teater.

DITTE BLADT-HANSEN / BESTYRELSESMEDLEM

Uddannet dramaturg på Aarhus Universitet i 2019. Hun har bl.a. arbejdet sammen med performancegruppen CoreAct og har siden 2020 været ansat som dramaturg på Vendsyssel Teater i Hjørring.

KRISTOFFER SPENDER / BESTYRELSESMEDLEM

Uddannet fra Dramaturgi i 2017. Kristoffer har i Danmark bl.a. arbejdet som forestillingsleder og dramaturg. Han er pt. ansat som dramaturg på Trøndelag Teater i Norge. Herudover er han gæsteunderviser og censor ved Universitetet i Trondheim.

SIGNE NYGAARD / SUPPLEANT

Uddannet dramaturg fra Aarhus Universitet i 2017 med speciale i børne-tv julekalendre. Hun er freelance dramaturg og teatermedarbejder – da hun også arbejder med planlægning og koordinering. Hun har arbejdet en del på Teatret Møllen, men hun har også været forbi Teater Nordkraft og Dansk Tegnefilm.

ANNA SOFIE RIMESTAD / SUPPLEANT

Uddannet dramaturg fra Aarhus Universitet i 2020. Har arbejdet som dramaturg i performancekollektivet PRAAK. Har siden januar 2020 været ansat v. Teatergrad og Det Flydende Teater, hvor hun arbejder som producent, produktionsleder og publikumsudvikler.

Bestyrelsens fokuspunkter
  • At fastholde vores arbejde med synliggørelse af foreningen og dramaturgens rolle.
  • At styrke FDD som fagligt forum og aktiv interesseorganisation.
  • At afholde konkrete faglige arrangementer for dramaturger (og studerende).
  • At udvide det dramaturgiske netværk nationalt såvel som internationalt. 
  • At fastholde det fagpolitisk arbejde bl.a. i form af høringssvar.
  • Fortsat at samarbejde med Scenekunstens faggrupper.
 

Bestyrelsen er fortsat repræsenteret i redaktionen for Det Postomdelte (Gritt Ulldall-Jessen) og Peripeti (Signe Nygaard).

Bestyrelsen for Foreningen af Danske Dramaturger kan kontaktes via e-mail: info@dramaturgerne.dk 

Foreningen af danske dramaturger siden 1990