Bestyrelsen 20/21

Da bestyrelsen gerne vil have flere arbejdende hænder vedtog generalforsamlingen i 2013, at bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Medlemmer er valgt for en periode på 2 år. Suppleanter for 1 år.

Foto: Henrik Vehring
KRISTOFFER SPENDER / FORPERSON

Uddannet fra Dramaturgi i 2017. Kristoffer har i Danmark bl.a. arbejdet som forestillingsleder og dramaturg. Han er pt. ansat som dramaturg på Trøndelag Teater i Norge. Herudover er han gæsteunderviser og censor ved Universitetet i Trondheim.

GRITT ULLDALL-JESSEN / NÆSTFORPERSON

Arbejder som freelance dramaturg og kurator inden for det frie felt. Fast tilknyttet scenekunstgruppen Nydanskeren Jimbuts  Kulturforening. Derudover er hun en del af  festivalledelsen på Det Frie Felts Festival, som hun var med til at etablere i 2014. 

BETINA REX / KASSERER

Uddannet dramaturg fra Aarhus Universitet. Har sit virke i et krydsfelt mellem dramaturg og producent. Hendes primære fokus og store faglige forelskelse ligger i det fysiske udtryk fra dans og koreografi til nycirkus og  performance.

KENNI ANTONSEN / BESTYRELSESMEDLEM

Uddannet dramaturg fra teater- og performancestudier. Har arbejdet mest med tekstbåret teater, hvilket også ledte  ham til at studere sprogpsykologi. Har de seneste år beskæftiget sig med, hvordan kroppe danner betydning i teatret.

 

BARBARA ROUSSET THOMSEN / BESTYRELSESMEDLEM

Uddannet dramaturg fra Aarhus Universitet i 2019. Hun har primært fokus på muligheder for social forandring skabt igennem scenekunst, rituel dramaturgi  og transformative læringsprocesser i teater til  børn og unge.

 

DITTE BLADT-HANSEN / SUPPLEANT

Uddannet dramaturg på Aarhus Universitet. Hun er optaget af scenekunstens relationelle processer og har gennem sit studie haft fokus på bl.a. social forandring og kunstens helbredende potentiale. Ansat som dramaturg på Vendsyssel Teater.

NIKOLINE GRINSTED / SUPPLEANT

Dramaturgistuderende på Aarhus Universitet. Har fokus på nye dramaturgier med perverteret æstetik og er op-taget af en historisk- og samfundsbaseret bevidsthed. Har bl.a. været instruktørassistent på Aarhus Teater.

Bestyrelsens fokuspunkter
  • At fastholde vores arbejde med synliggørelse af foreningen og dramaturgens rolle.
  • At styrke FDD som fagligt forum og aktiv interesseorganisation.
  • At afholde konkrete faglige arrangementer for dramaturger (og studerende).
  • At udvide det dramaturgiske netværk nationalt såvel som internationalt. 
  • At fastholde det fagpolitisk arbejde bl.a. i form af høringssvar.
  • Fortsat at samarbejde med Scenekunstens faggrupper.
 

Bestyrelsen er fortsat repræsenteret i redaktionen for Det Postomdelte (Nikoline Grinsted) og Peripeti (Kenni Antonsen).

Bestyrelsen for Foreningen af Danske Dramaturger kan kontaktes via e-mail: info@dramaturgnet.dk 

Foreningen af danske dramaturger siden 1990