Bestyrelsen 22/23

Da bestyrelsen gerne vil have flere arbejdende hænder vedtog generalforsamlingen i 2013, at bestyrelsen skal bestå af mindst 5 og højst 7 medlemmer. Medlemmer er valgt for en periode på 2 år. Suppleanter for 1 år.

DITTE BLADT-HANSEN / FORPERSON

Uddannet cand.mag. i Dramaturgi på Aarhus Universitet i 2019. Hun har siden 2020 været ansat som repertoire- og produktionsdramaturg på Vendsyssel Teater i Hjørring. Initiativtager til Dramatikkens Festival, en ny festival for ny dramatik – arrangeret i samarbejde med Dramatukkens Hus KBH.

 ANNA SOFIE RIMESTAD / NÆSTFORPERSON

Uddannet dramaturg fra Aarhus Universitet i 2020. Har arbejdet som dramaturg i performancekollektivet PRAAK. Har siden januar 2020 været ansat v. Teatergrad og Det Flydende Teater, hvor hun arbejder som producent, produktionsleder og publikumsudvikler.

RASMUS LYNGKJÆR / KASSERER

Dramaturgistuderende på Aarhus Universitet. Særligt interesseret i publikumsudviklingens potentialer for kulturel inklusion og har fokus på et teaterpolitisk virke. Har bl.a. været instruktørassistent på Det Kgl. Teater.

SIGNE NYGAARD / BESTYRELSESMEDLEM
Uddannet dramaturg fra Aarhus Universitet i 2017 med speciale i børne-tv julekalendre. Hun er freelance dramaturg og teatermedarbejder - da hun også arbejder med planlægning og koordinering. Hun har arbejdet en del på Teatret Møllen, men hun har også været forbi Teater Nordkraft og Dansk Tegnefilm.
SARA CONJIN / BESTYRELSESMEDLEM
Uddannet dramaturg fra Aarhus Universitet i 2022. Hun arbejder som freelance forestillingsleder, produktionsleder og producent. Hun har bl.a. været ansat hos århus Teater, Det Kgl Teater og den internationale "European Association for the Studies of Theatre and Performance".

JOSEPHINE EGEBÆK HANSEN / BESTYRELSESMEDLEM

Uddannet dramaturg fra Aarhus Universitet i 2022. Hun har arbejdet freelance på adskillige teatre såsom Aarhus Teater, hvid støj sceneproduktion, Det Kongelige Teater etc. samt skrevet artikler for Peripeti. Derudover specialiserer hun sig inden for emnet diversitet, inklusion og repræsentation i dansk scenekunst.
 

Bestyrelsens fokuspunkter
  • At fastholde vores arbejde med synliggørelse af foreningen og dramaturgens rolle.
  • At styrke FDD som fagligt forum og aktiv interesseorganisation.
  • At afholde konkrete faglige arrangementer for dramaturger (og studerende).
  • At udvide det dramaturgiske netværk nationalt såvel som internationalt.
  • At fastholde det fagpolitisk arbejde bl.a. i form af høringssvar.
  • Fortsat at samarbejde med Scenekunstens faggrupper.
 

Bestyrelsen er fortsat repræsenteret i Dansk Kunstnerråds repræsentantsskab og som observatør hos Peripeti.

Bestyrelsen for Foreningen af Danske Dramaturger kan kontaktes via e-mail: info@dramaturgerne.dk

Foreningen af danske dramaturger siden 1990