Om FDD

Foreningen af Danske Dramaturger er et landsdækkende netværk for dramaturger inden for fagområderne teater, film, tv, radio, journalistik, og multimedier. Foreningens hensigt er at fremme det dramaturgiske arbejde og kræfterne bag, samt reducere afstande mellem kolleger i et bredt arbejdsfelt.

 

Foreningen af Danske Dramaturger blev stiftet 17. februar 1990 og har siden været samlingspunktet for dramaturger fra hele Danmark. 

 

Foreningen er organiseret som forening. Det vil sige, at medlemmerne én gang årligt indkaldes til ordinær generalforsamling, hvor bl.a. bestyrelsens arbejde bedømmes, fokusemner diskuteres, nye bestyrelsesmedlemmer vælges ind og eventuelle vedtægtsændringer besluttes. 

 

Foreningen af Danske Dramaturger drives som netværk. Det betyder, at bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift, mens medlemmerne er med til at forme foreningen, dens standarter og aktivitetsniveau. 

 

Netværket er tænkt som stedet, hvor du kan:

  • Udveksle erfaringer, viden, idéer og tvivl med kolleger i ind- og udland 
  • Formidle dine projekter og arrangementer 
  • Blive inspireret af dine kollegers arbejde og forskning 
  • Finde oplysninger om andres projekter og arrangementer 
  • Blive synlig for potentielle samarbejdspartnere og arbejdsgiver
 

Har du lyst til at være aktiv i FDD?

Foreningen af danske dramaturger siden 1990