Tidsskrifter

Tidsskriftet Peripeti er oprettet af Afdeling for Dramaturgi og udkommer to gange om året. Tidsskriftet redigeres af en fast redaktion samt en skiftende temaredaktion. 

 

Læs mere om redaktionen og tidsskriftet her.

Fagbladet Det Postomdelte er oprettet af Foreningen af Danske Sceneinstruktører og udkommer fire gange om året. Fagbladet redigeres af en fast redaktion, hvor FDD har en repræsentant siddende. 

 

Læs tidligere udgaver af fagbladet her.

Foreningen af danske dramaturger siden 1990